Sidfot

©: Tjörns Hembygdsförening ordf. Eva Ericsson Grubbehagen 6, 471 62 Höviksnäs
tjornshembygd@gmail.com