Senaste nytt

Från ”Öktekaffe” den 12 januari 2019

Se separat artikel av Birgith Åhs

Ordförande Eva Eriksson berättade bl.a. om senaste bokutgivningen ”Vårt vävda kulturarv” m.m.
Trubaduren Gåke från Orust underhöll på genuin dialekt från Flatön.
Foto: Ragnar Karlsson och Birgith Åhs

Se filmklipp 19 min 

På främre raden syns från vänster Mona Jansson, Nen Arnell, ordföranden Eva Ericsson med boken i handen och Ingrid Pettersson. Bakre raden Gert Alenhall som taget bilder och gjort layouten, Eva Sörensson och Gudrun Ivarsson.

På främre raden syns från vänster Mona Jansson, Nen Arnell, ordföranden Eva Ericsson med boken i handen och Ingrid Pettersson. Bakre raden Gert Alenhall som taget bilder och gjort layouten, Eva Sörensson och Gudrun Ivarsson.

****************************************************************************************************
Ny bokutgåva ”Frusna ögonblick del 3” just utkommit.
se referat av Birgith Åhs 
Hembygdsföreningens ordförande Eva Ericsson och författaren till boken Solveig Persson

Hembygdsföreningens ordförande Eva Ericsson och författaren till boken Solveig Persson

************************************************************************************************

Berättarkväll måndag 19 november kl 18.00 i Kyrkans Hus i Kållekärr.

Jan Albertsson och Folke Patriksson berättade om hur kustsamhället förvandlades till redericentrum och hur finansieringen gick till. ”Våga sjunga-kören” underhöll under ledning av Barbro Wiskari.
Foto: Ragnar Karlsson och Birgith Åhs

Se referat av Birgith Åhs

Se filmklipp 10 minuter

Ordförande Eva Ericsson hälsar välkommen

Ordförande Eva Ericsson hälsar välkommen

Jan Albertsson och Folke Patriksson

Jan Albertsson och Folke Patriksson

Tjörnkören under ledning av Barbro Wiskari

Tjörnkören under ledning av Barbro Wiskari

 

**********************************************************************************************

”Silla kommer”
En dag när Tjörns femteklass barn får komma till vårt
museum och uppleva hur det var att leva år 1800

Här nedan en bild på deltagarna i skådespelet. Samt en bild från onsdagen den 19 september 2018 när en 5:e klass från Myggenäs var på besök.
Foto: Ragnar Karlsson och Anette Fosser

Främre raden fr. v. Christina Kihlström, Inger Lundberg, Kjell Eriksson, Mikael Schale, Britta Andersson, Ing-Marie Möller, Gunnel Fosser, Gun Johansson, Ragnar Karlsson, Margit Karlsson, Inga-Lill Jansson, Inger Jenneborn, Nils-Arne Nilsson och Estrid Nilsson Rad 2: Staffan Hermansson, Eivor Jansson, Annette Fosser, Eva Ericsson, Lisbeth Karlsson, Maj-Britt Nilsson och Mikael Andersson Rad 3: Olle Fosser, Karl-Axel Fosser och Arne Adolfsson

Främre raden fr. v. Christina Kihlström, Inger Lundberg, Kjell Eriksson, Mikael Schale, Britta Andersson, Ing-Marie Möller, Gunnel Fosser, Gun Johansson, Ragnar Karlsson, Margit Karlsson, Inga-Lill Jansson, Inger Jenneborn, Nils-Arne Nilsson och Estrid Nilsson Rad 2: Staffan Hermansson, Eivor Jansson, Annette Fosser, Eva Ericsson, Lisbeth Karlsson, Maj-Britt Nilsson och Mikael Andersson Rad 3: Olle Fosser, Karl-Axel Fosser och Arne Adolfsson

Klass 5b från Myggenäs hälsas välkomna till "Bringebärsholmens Trankokeri" av Margit Karlsson och Ragnar Karlsson som gestaltar herrskapet "Billström"

Klass 5b från Myggenäs hälsas välkomna till ”Bringebärsholmens Trankokeri” av Margit Karlsson och Ragnar Karlsson som gestaltar herrskapet ”Billström”

*************************************************************************************************

Brev från Ordförande Eva Ericsson

(klicka på länken)    Hösten 2018

Kolla Höstfesten  den 9 nov. med föredrag av museipedagog Jan Uddén, Uddevalla

*************************************************************************************************

Fotoreportage från Barnens Dag  den 26 augusti 2018

Foto: Ragnar Karlsson

Se filmklipp ca 12 min. 

****************************************************************************************************