Välkommen som medlem

Som medlem i Tjörns Hembygdsförening hjälper du till med arbetet att bevara det ”Tjörnska” kulturarvet.
Hembygdsmuseet på Bräcke drivs och sköts genom medlemmarnas arbete där arbetsuppgifterna är varierande.
Dels den löpande driften av anläggningen med underhållsarbete och förvaltning samt den museala verksamheten med skötsel av museets samlingar. En stor uppgift, som är påbörjad, är att föra över och dokumentera våra samlingar i en databas, Sofie.
Dels arbete med de arrangemang som hålls under sommarsäsongen med bl a Midsommarfirande, hembygdsdag, Barnens dag m m.

Alla krafter är hjärtligt välkomna!
Medlemsavgift 150:-/år och betalas in på Bankgiro 5807-3412

Ange ”Tjörns Hembygdsförening, Medlemsregistret” som betalningsmottagare.
Kom ihåg att ange namn, fullständig adress och telefonnummer och gärna e-postadress. Medlemsavgiften gäller för hela familjen.
Man får Hembygdsförbundets årsbok till lägre pris (finns att köpa på museet eller av någon i styrelsen).