Stadgarna

Utdrag ur Föreningens stadgar:

Tjörns Hembygdsförening
Bräckeliden 103, Hjälteby

Föreningen har till ändamål att inom Tjörns kommun väcka hembygdsintresset i bygden och verka för en förnuftig omsorg om dess skatter av natur och kultur, såsom fasta fornlämningar, lösa fornfynd, folkminnen, gamla kvarnar och hustyper, husgeråd och redskap samt vad som i övrigt är ägnat att belysa Tjörns kulturhistoria.
Föreningen har likaledes till uppgift att till gemensamt arbete och ömsesidigt stöd sammanföra alla dem, som intresserar sig för detta syfte.

Se  stadgarna i pdf-format http://www.tjornshembygdsforening.se/wp-content/uploads/2018/02/Stadgar-version-5.pdf