Tjörns hembygdsförenings kalender

Händelser om juli 2022

  • Kaffeservering 15:00 - 18:00
  • Visor i det gröna 16:00
  • Kaffeservering 15:00 - 18:00
  • Kaffeservering 15:00 - 18:00
  • Tjörndräktens dag kl 15:00 - 17:00
  • Kaffeservering 15:00 - 18:00
  • Stor loppmarknad
  • Kaffeservering 15:00 - 18:00