Kaffeservering 15:00 - 18:00

Stor loppmarknad 11:00 - 14:00