Viktiga händelser i föreningens historia

1912 Juli
En kommitté bildas på Billströmska folkhögskolan för att skapa ett hembygdsmuseum
på Tjörn. Medlemmar: Elin Sundberg, Olaus Olsson, Johan Nordström, Klas Eriksson
och d:r Östman.

1939 September
Tjörns Härads Fornminnesförening bildas.
Ordförande, sekreterare och kassör fram till 1963: James Waldemar Hendry.

1943
En ryggåsstuga, ”Malenas”, placeras på Tyft , Billströmska folkhögskolan.

1946
Vid hembygdsföreningens möte den 16 mars meddelades ”att systrarna Wallenfeldt utbjudit f.d. fornforskaren Olaus Olssons i Bräcke hus” till hembygdsföreningen för 5,000 kronor”. Styrelsen fick i uppdrag att genomföra köpet. Köpeavtalet skrevs den 6 juni.

1947
Den 24 augusti invigdes museet på Bräcke med pompa och ståt.

1958
Antal medlemmar: 32.
En aktion startades av Leif Olsson för att rädda väderkvarnarna i Stordal och Fjällebro. Ett riksomtalat Kvarnlotteri med 44 konstverk inbringade 18.488 kr och 50 öre.
Pengarna gick till restaurering av väderkvarnarna i Stordal och Fjälebro .

1959
Stordalskvarnen invigdes den 28 juli. I samband med invigningen utbröt ett våldsamt åskväder.

1960
Ryggåsstugan flyttades i augusti månad från Tyft till Bräcke.

1961
Föreningen fick skriftligt löfte om att Stordalskvarnen får stå på sin plats 49 år utan kostnad.

1962
Överstelöjtnant Carl Silfverstolpe låter föreningen hålla sitt årsmöte hos honom på
Sundsby.

1963
Antal medlemmar: 151.
Premiär för midsommarfirande på Bräcke. Dans till dragspel pågick frånkl 1 6 19.
En studiecirkel Känner du Tjörn? anordnas.
Gustaf Halldin tar över ordförandeklubban efter James Hendrys frånfälle.
Årsmötet utser föreningens första hedersledamöter: systrarna Agda och Hildegard Wallenfeldt samt Elin Sundberg.

1964
Antal medlemmar: 158.
Midsommarstången knäcks av en kraftig stormby.
Restaureringen av stenstugan på Säby ö inleds.
Surdalskvarnen överlämnas som gåva.
28 ”armstarka män” röjer gravfältet i Pilane

1965
Antal medlemmar: 170.
Ordf. Gustav Halldin avled.
Årsmötet tillsätter ”kvarnuppsyningsmän” för sina tre väderkvarnar.
Inbrott i muséet: 3 mynningsladdare, 3 kopparkittlar och 2 spindelur stjäls.
29 december hålls ett gammaldags julkalas i Oskar Petterssons gård i Aröd.

1966
Kvarnen i Surdal renoverades.

1967
Antal medlemmar: 282.
Man började fira julkalas på Bräcke för de som under året arbetat inom föreningen.
Muséet får elektricitet.

1968
Studiecirkeln för torpinventering startar.

1971
Omfattande reparation av museibyggnaden.

1972
Nya bjälklag och golv i muséets två våningar.
Källaren ska användas som arkiv och förses därför med branddörr.
Kurs hålls i äggostystning.
25 augusti firas föreningens 25 årsdag.

1973
Den 31 juli fick föreningen köpa ladugårdsbyggnaden jämte 3.000 kvm mark för en summa av 20.000 kronor.

1974
Antal medlemmar: 483.
Dubbelt så många vinstlotter som planerat pga fel från tryckeriet leder till kaos i
midsommarfirandets lotteristånd. Kassören for i ilfart till Skärhamn för inköp av fler
vinster.
Johan Pettersson hade övningar i hur man letar efter hällristningar på Gälov
Torpinventeringen inne på sitt sjunde år.
En Kulturnämnd tillsätts i Tjörns kommun.

1976
Antal medlemmar: 537.
Hildegard Wallanfeldt ger på årsmötet ett löfte om att faderns, Olaus Olssons,
hembygdsforskning kommer överlämnas till Hembygdsföreningen.
I Skärhamn bildas föreningen ”De seglade för Tjörn”.
Stiftelsen för Säbygården bildas och en representant från Hembygdsföreningen ska
sitta i styrelsen.

1977
Valborgsmässoafton började firas på Bräcke.

1978
Antal medlemmar: 529 (en minskning).
Parkeringsplatsen anläggs. Kostnad: 20.000 kronor.
Hemmets Veckotidning gör ett reportage där Hildegard, Vivian Olausson, Elsi Hansson
och Leif Olsson deltar klädda i ett urval från muséets klädsamling.
Poängpromenad på Lilla Askerön.
Logdans för att fira de nya golven i logen och ladan. Johan Johansson från
Klädesholmen sköter dragspelet.

1979
Antal medlemmar: 545.
Föreningen får på årsmötet en handsvarvad ordförandeklubba av Petter Berndtsson i
Haketorp.
På 40 årsjubiléet invigs lanthandeln, ” Hannelsbua ”, av Hildegard och Leif Olsson.
Karamellstrutarna kostar 50 öre styck. 500 personer deltar i firandet trots minusgrader.

1981
Snickarbod och förråd byggdes.

1982
Antal medlemmar: 556.
Harry Hermansson, Alva Knutsson, Carl Olof Olausson, Gunnel Olsson och Stina
Thuvik får föreningens guldmedalj för ”synnerligen förnämliga insatser”.
Poängpromenad på Mjörn.
Bohuslänsmuseum bekostar en del av katalogiseringen av föreningens föremål.

1983
Årsmötet hålls på Säbygården.
Poängpromenad i Åseby
Föreningen arrangerar en monterutställning om julen förr i tiden i det nyöppnade
biblioteket i Skärhamn.

1984
Antal medlemmar: 582.
Skomakar Emils stuga flyttas från Kyrkefjäll till Bräcke.
Poängpromenad i Rösselviks utmarker.

1985
Antal medlemmar: 571.
Hård blåst på Valborg gör att firandet får ske inne på gården. Benita Nilsson håller
talet men elden kan inte tändas pga vädret.
En kryddgård anläggs vid Emils stuga.
Poängpromenad i Kyrkofjäll och Toröd som avslutas med Nils i Vik vid Klövedals
”dopkälla”.
Torpinventeringen blir klar.

1986
Emils stuga invigdes av Lars Nilsson, chef för Landsarkivet i Göteborg. Ordf. Sven-David Knutsson avled och Carl-Olof Olausson valdes till ny ordförande.

1987
För första gången hölls spelmansstämma på Bräcke.

1988
En bensinpump från Handelsbolaget i Skärhamn sattes upp utanför lanthandeln.

1989
Hembygdsföreningen firade sitt 50-årsjubileum på Tyft i samband med höstmötet den 28 oktober. En jubileumsskrift gavs ut Bertil Karlsson som redaktör.

1990
Byggnaden som inrymmer skolan och smedjan invigdes i samband med årsmötet.

1991
Antal medlemmar: 635.
Tjörns visfestival arrangerar programpunkten ”Frukost i det gröna” på Bräcke.
Sommarutställning med trasmattor.
Ryggåsstugans placering var inte bra med hänsyn till den nya byggnaden för skolan och smedjan varför den flyttades några meter mot norr.

1993
Antal medlemmar: 643.
Samlingslokalen i ladugården står klar.
I augusti leder kyrkoherde Bengt Rosenkvist första gudstjänsten som hållits på Bräcke.
Efter votering beslutar föreningens styrelse att bygga om stallet till kök.

1994
Hembygdsföreningens hedersledamot och Olaus Olssons dotter Hildegard Wallenfeldt avled den 31 mars i en ålder av 99 år och 3 månader. Hon var under många år guide och en av museets stora tillskyndare.

1995
Carl-Olof Olausson avgick som ordförande och Solveig Persson valdes till ny ordförande. Föreningens mångårige sekreterare Leif Olsson avled. Han var en stor ivrare för museet på Bräcke och lade ner mycket energi på verksamheten.

1999
Antal medlemmar: 640.
Den gamla tröskmotorn Eurika har renoverats och kunde köras igång på hembygdens
dag.
Tjörns Släktforskarförening bildas som en sektion av Hembygdsföreningen.

2000
En byggnadskommitté som ska ansvara för föreningens olika byggnader utses.
En toalett med tank får ersätta det gamla torrdasset.
Arne Adolfsson presenterar ritningar för anläggandet av en bigård.
”De seglade för Tjörn” seglar iväg och bildar egen självständig förening.

2002
En scen byggs på gårdsplanen.
Reparation av stenstugan på Säby ö, bl.a. nytt tak.
Inbrottslarm installeras efter ett inbrott.

2019
Antal medlemmar: 387.