Viktiga händelser i föreningens historia

1946

Vid hembygdsföreningens möte den 16 mars meddelades ”att systrarna Wallenfeldt utbjudit f.d. fornforskaren Olaus Olssons i Bräcke hus” till hembygdsföreningen för 5,000 kronor”. Styrelsen fick i uppdrag att genomföra köpet. Köpeavtalet skrevs den 6 juni.

1947
Den 24 augusti invigdes museet på Bräcke med pompa och ståt.

1958
En aktion startades av Leif Olsson för att rädda väderkvarnarna i Stordal och Fjällebro. 41 konstnärer skänkte sammanlagt 43 konstverk som lottades ut. Pengarna räckte både till reparation och en kvarnfond.

1959
Stordalskvarnen invigdes den 28 juli. I samband med invigningen utbröt ett våldsamt åskväder.

1960
Ryggåsstugan flyttades i augusti månad från Tyft till Bräcke.

1961
Föreningen fick skriftligt löfte om att Stordalskvarnen får stå på sin plats 49 år utan kostnad.

1963
Midsommarfirandet startades på Bräcke. Hembygdsföreningens grundare James Hendry avled.

1964
Restaureringen av stenstugan på Säby ö var klar.

1965
Ordf. Gustav Halldin avled.

1966
Kvarnen i Surdal renoverades.

1967
Man började fira julkalas på Bräcke för de som under året arbetat inom föreningen.

1971
Omfattande reparation av museibyggnaden.

1973
Den 31 juli fick föreningen köpa ladugårdsbyggnaden jämte 3.000 kvm mark för en summa av 20.000 kronor.

1977
Valborgsmässoafton började firas på Bräcke.

1979
Lanthandeln invigdes i samband med att föreningen firade sitt 40-årsjubileum.

1981
Snickarbod och förråd byggdes.

1985
En kryddträdgård anlades vid södra gaveln av Emils stuga.

1986
Emils stuga invigdes av Lars Nilsson, chef för Landsarkivet i Göteborg. Ordf. Sven-David Knutsson avled och Carl-Olof Olausson valdes till ny ordförande.

1987
För första gången hölls spelmansstämma på Bräcke.

1988
En bensinpump från Handelsbolaget i Skärmhamn sattes upp utanför lanthandeln.

1989
Hembygdsföreningen firade sitt 50-årsjubileum på Tyft i samband med höstmötet den 28 oktober. En jubileumsskrift gavs ut Bertil Karlsson som redaktör.

1990
Byggnaden som inrymmer skolan och smedjan invigdes i samband med årsmötet.

1991
Ryggåsstugans placering var inte bra med hänsyn till den nya byggnaden för skolan och smedjan varför den flyttades några meter mot norr.

1994
Hembygdsföreningens hedersledamot och Olaus Olssons dotter Hildegard Wallenfeldt avled den 31 mars i en ålder av 99 år och 3 månader. Hon var under många år guide och en av museets stora tillskyndare.

1995
Carl-Olof Olausson avgick som ordförande och Solveig Persson valdes till ny ordförande. Föreningens mångårige sekreterare Leif Olsson avled. Han var en stor ivrare för museet på Bräcke och lade ner mycket energi på verksamheten.