Hembygdsföreningen sålde böcker vid Hembygdsmuseet

Hembygdsföreningens ordförande Eva Eriksson och Tjörnbu-bokens formgivare
Britt-Inger Olsson tog emot intresserade bokköpare i långa rader under några timmar
på kvällskanten. Det rådde en mycket gemytlig stämning och många intressanta samtal på tjörbu utspann sig.

Eva Ericsson visar den vackra boken som även innehåller ett knippe vältagna bilder av
Britt-Inger Olsson
****************************************************************************************