Berättarkväll med Gert Linder

Text Birgith Åhs

Vårens första berättarkväll på Tjörns Hembygdsmuseum hade temat ”Fritz Linder en resa  i verkligheten”. Det var sonen Gert som beskrev sin fars resa från uppväxten i Wieswiel, till krigsupplevelser och  flykten till Sverige och  Skärhamn. Ett Skärhamn som han gjorde mycket för  både som tandläkare och fabrikör.

Eva Ericsson hälsade alla  välkomna  till  Tjörns Hembygdsmuseum.  -Främmat folk  berättade hon har under olika perioder betytt mycket för Tjörn. Tandläkare Fritz Linder som kom hit 1947 var en av dem.

Tekniskt begåvad men blev tandläkare

Gert Linder som var kvällens berättare   började med  farfar Heinrich som dog  i en  skyttegrav under första världskriget. Pappan väckte upp  i Wieswiel som ligger i   södra Tyskland och  redan under sin uppväxt visade han sin tekniska begåvning genom att  uppfinna  en växellåda som sedan såldes till SAAB. Farmor ansåg nog att tandläkare var ett bättre yrke än tekniker och det utbildade han sig till.  Därefter blev det medicinstudier men  möjligheten att  bli läkare försvann i och med att han inkallades i maj 1940. Tandläkaren  Hedvig som han gift sig med 1938 fick ensam ta ansvar för familjen.

Krigsplacerades i Ryssland

Fritz skickades till Ryssland och mellan 1940–1945 fick han arbeta  både som käk kirurg och vanlig kirurg. Det gällde att försöka välja patienter som han  trodde kunde överleva. Några sterila instrument fanns inte att tillgå. På den tiden fungerade postväsendet bra och Gert visar oss några av de 2000 brev som mamman fick.  Ett av breven innehåller en  beskrivning över hur han 1945 lyckades fly från Ryssland och vidare till Polen. Flykten möjliggjordes genom att han kunde spela dragspel och efter en spelning var det någon som tipsade om en motorcykel. Han flydde till  Danzig i Polen och sedan till Danmark.  Danmark var fortfarande ockuperat av tyskarna och han tillfångatogs och skickades till Lybeck  där han också fick arbeta som både tandläkare och vanlig läkare.

Hugo Engblom hjälpte honom

Efter kriget försökte Fritz få uppehållstillstånd i Sverige men fick inga svar. Flykt var enda utvägen och det möjliggjordes genom  Hugo Engblom som med sin båt Hamlet hjälpte hundratals människor att fly. Fritz lärde känna Engblom eftersom han var patient på den mottagning som Fritz arbetade på. År 1947 lyckades Fritz gömd på båten  komma till Sverige och Göteborg.  Därifrån  åkte han till Linköping för där fanns en landsfiskal som efter ett tag fixade permanent  uppehållstillstånd med skälen att det var  eländigt  i Tyskland samt brist på tandläkare i Sverige. Under väntan på asyl jobbade han som diskare i Linköping Uppehållstillståndet skrevs under av minister Undén.

Brist på tandkliniker

Regeringen i Sverige insåg under samma period  att det fattades folktandvårdskliniker i Sverige. En tandvårdsreform genomfördes. Denna  reform gjorde att Fritz fick jobb  som tandläkare i  Skärhamn 1949. År 1950 var den nya kliniken klar och Fritz kunde  flytta in på andra våningen tillsammans med fru och barn som året före hade kommet till Sverige. -Pappa som gillade havet och musik och  var helt orädd   blev väldigt väl mottagen i Skärhamn  säger Gert och det bidrog säkert till hans kreativitet. År 1954 och 1955  blev hela familjen svenska medborgare.

Minnen från besök hos tandläkaren

 

Alla vi som är födda på 1940 och 1950 talet har minnen från kliniken i Skärhamn. Hans anställning  var  starten på att barnens tänder på Tjörn kraftigt förbättrades och slutligen blev de bästa i hela världen.  Men Fritz var inte bara intresserad av att laga tänder På en av bilderna som Gert visade fanns texten ”Var är Fritz.” och den  vittnar om att Fritz hade fler intressen. Han var  även uppfinnare  och hans mest kända uppfinning är autoklaven. I en autoklav steriliseras alla instrument.

Helinos och Radona

Uppfinningen ledde till att  Helinosfabriken  startades 1956  och där tillverkades autoklaverna. Fabriken gick bra och nämnas kan att 1966 fick man en stororder från försvaret. Helinos tillverkade också  sprutor för diabetiker. Verksamheten gjorde att många  Tjörnbor fick arbete  på Helinos och senare även på Radona. På Radona som startades 1967 var  planerna att men skulle sterilisera fisk så att den kunde förvaras i rumstemperatur. Allt var klart men 1969 blev det förbjudet. Istället strålade man sjukvårdsartiklar och även kryddor. År 1973 såldes båda företagen till Landstingens Inköpscentral  men verksamheten blev kvar i Skärhamn. Radona slutade sin verksamhet i början på 1980 talet. År 1991 övertog  Getinge AB  Helinos fabriken. Verksamheten  fortsatte i Skärhamn fram till 2013 då det hela flyttades först till Kina och sedan till Polen. Sedan  2018 är delar av verksamheten tillbaka i Stora Höga.