Stordalskvarnen 2013

Stordalskvarnen på ”Kwärnekolln” (Kvarnkullen)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kvarnen är en holländare av resvirkeskonstruktion med båthätta och med stenarna uppe. Kvarnen är relativt stor, med gallervingar, vingbredden är 22 alnar (ca 13 m). Den står på en rund stengrund med en diameter av 5,5 m. Kvarnstenarna kommer från Lugnås i Västergötland, den övre stenen är kraftigt sliten.

Kvarnen är byggd 1903 av Anders i Brevik och hans bror Herman (Berntsson) i Surdal, båda födda i Mölnefossa. Sista ägarna var Gottfrid och Ragnar Andersson i Stordal. Kvarnen var i bruk fram till 1946. Betalningen skedde genom tull i natura, mot slutet kontant betalning.

All slags säd maldes, brödsäd: korn, råg, vete, blandsäd (korn+ råg) fodersäd: havre, bönor och blandsäd av korn, havre och vicker, till gröpe åt kreaturen. Vid finmalning av brödsäd maldes ca 100 kg säd i timmen, vid grovmalning till kreaturen två till tre gånger så mycket. När vinden var tjänlig och behovet stort kunde kvarnen gå dygnet runt. Normalt stod mjölnaren upp i ottan, vid 3-4 tiden och höll på till 7-8 på kvällen.

1945 inköptes kvarnen av ordföranden i Tjörns hembygdsförening James W Hendry för 150 kronor. Han skänkte kvarnen till föreningen. Kvarnen renoverades och återställdes i ursprungligt skick av Tjörns hembygdsförening 1959. År 2012 renoverades kvarnen en andra gång.

På platsen har tidigare legat en kvarn byggd på 1850-talet. Även denna kvarn var en timrad holländare, som gammal och sliten såldes till Berga i Valla.

(Kvarn nr 231-232, Kvarnarna på Tjörn, Ernst Manker)

 

Nyckel till kvarnen kan hämtas hos Torkel Olausson tel 0708 849549