Väderkvarnar

Fjällebrokvarnen Tjörn – väderkvarnarnas ö
av Vivan Olsson

Hembygdsföreningen är ägare till två väderkvarnar: i Stordal och Fjällebro. Stordalskvarnen är byggd 1904 av den kände kvarnbyggaren Anders Berndtsson i Brevik. James Waldemar Hendry, dåvarande ordförande i hembygdsföreningen, köpte den 1945 och skänkte den till föreningen. Fjällebrokvarnen skänktes 1954 av dess siste ägare Arvid Johansson. Den flyttades till denna plats i Fjällebro 1881.
Alla kvarnarna var mer eller mindre förfallna och vingbrutna när de kom i hembygdsföreningens ägo. Genom ett par entusiaster kom ett stort konstlotteri till stånd, som gav en god behållning. Den räckte till restaurering av samtliga kvarnar, och det blev pengar över till en grundplåt till en kvarnfond. När Stordalskvarnen hade restaurerats hölls en stor invigningsfest den 28 juli 1959. Mycket folk hade kommit till festen och invigningstalare var dåvarande landshövdingen Per Nyström.
stordalskvarnen Det har funnits tre huvudtyper av väderkvarnar: stolpkvarn, holkekvarn och hättekvarn. Samtliga hembygdsföreningens kvarnar är hättekvarnar, där den koniska hättan med vingverket är vridbar. På Tjörn stod väderkvarnarna tätt. I en inventering gjord av fil.dr. Ernst Manker framkom att det funnits väderkvarnar på 213 platser.
Det har endast funnits en stolpkvarn, men holkekvarnen var rätt vanlig. Den efterträddes av hättekvarnen som den konstruktivt främsta och ofta försedd med Lugnåsstenar. Fjällebrokvarnens ägare var den allra sista mjölnaren på Tjörn. Nu står de bevarade kvarnarna som stora kulturhistoriska minnesmärken.