Kvarnen på Fjällebro Uppegård

Se bilder

Kvarnen är en holländare av resvirkeskonstruktion, med båthätta, gallervingar och med stenarna uppe. Totalhöjden är 7,5 m, basdiametern är 5,2 m och vingbredden är 10,5 m. Kvarnstenarna som båda är räfflade kommer från Lugnås i Västergötland.

Kvarnen inköptes och flyttades från Svanvik till Fjällebro 1881 av Johan Bernhard Nilsson. Den hade byggts några år tidigare av ”Olle i Svanvik”. Efter Johan Bernhard Nilssons död 1918 övertogs kvarnen och mjölnarsysslan av sonen Arvid Johansson, som hade kvarnen igång ända fram till 1951- den sista kvarnen i bruk på Tjörn.

All slags säd maldes, brödsäd: korn, råg, vete, blandsäd (korn+ råg) fodersäd: havre, bönor och blandsäd av korn, havre och vicker, till gröpe åt kreaturen. Vid finmalning av brödsäd maldes ca 100 kg säd i timmen, vid grovmalning till kreaturen två till tre gånger så mycket. När vinden var tjänlig och behovet stort kunde kvarnen gå dygnet runt. Normalt stod mjölnaren upp i ottan, vid 3-4 tiden och höll på till 7-8 på kvällen. Betalningen, tullen var två kappar per tunna säd.

Arvid Johansson testamenterade kvarnen och kvarnplatsen Till Tjörns hembygdsförening och 1959 renoverades kvarnen av föreningen.

Före denna kvarn stod på platsen en holkekvarn som revs 1881.

(Kvarn nr 311-312, Kvarnarna på Tjörn, Ernst Manker)

 

Nyckel till kvarnen kan hämtas hos: Kent Borglund tel 0304 678181, 0730649391 eller Bror Berntsson tel 0304 661626