Stordalskvarnen 2010

Visning av Stordalskvarnen

I mitten av juni inbjöd Tjörns Hembygdsförening till en visning av Stordalskvarnen. Det var en strålande försommarkväll och de cirka 50 besökarna fick en fin vandring upp till Kvarnberget .  väntan-på-gården-med-StigVandringen leddes av Stig Mattson som är föreningsansvarig för reparationen av kvarnen. Väl uppe berättade Stig Mattsson från hembygdsföreningen om den pågående renoveringen och han gjorde även en historisk tillbakablick.
Vandringen upp till toppen blev också spännande eftersom två av föreningens medlemmar hade gjort en naturstig med frågor om kvarnen och dess historia. Speciellt med naturstigen var att medlemmarna höll upp frågorna allt eftersom vandringen pågick.  kristina-med-en-annan-frågaChristina håller upp en av frågorna i naturstigen.

Ulla-kassören-bäst-på-kvarnUlla Johansson vann frågesporten om kvarnen och dess historia.

Naturstig upp till kvarnen

Naturstig upp till kvarnen

Deltagarna på väg  upp till kvarnen

Deltagarna på väg upp till kvarnen

IMG_3252

Deltagarna lyssnar till Stig Mattssons redogörelse

Deltagarna lyssnar till Stig Mattssons redogörelse

Detalj i maskinrummet

Detalj i maskinrummet

Detalj från påfyllningen av säd

Detalj från påfyllningen av säd

En ståtlig syn

En ståtlig syn