Stenstugan

Stenstugan på Säby ö

 
   
 

stenstuga_1 Till Säby ö kommer man över en vägbank, de s.k. bryggorna, eller vid högvatten på stenbryggorna bredvid. Ön består av två delar, den inre och yttre, förbundna med en smal landtunga (se bilden ovan).

Under 1700-talets sillperiod anlades här 8 trankokerier med sammanlagt 18 kittlar samt ett salteri. Den livliga verksamheten tog slut 1808; ön avfolkades på några år och var obebodd till mitten av 1800-talet. Då bosatte sig 8 familjer där. En av de första var Jonas Schagerlind med familj bestående av far och mor, samt tre söner och tre döttrar.

Stenstugan var säkerligen en lämning från 1800-talets sillperiod. Jonas reparerade stugan med sten och vrakvirke samt täckte den med tång, och den var i förhållande till många andra boningar ganska bra. Bränslebristen gjorde det svårt att hålla värmen. Endast om stranden välsignats med vrak, kunde det bli en tids förbättring. Det sägs att Jonas var ganska nöjd med sin bostad, men att det kunde bli besvärligt då ”tuggebussen” frös fast på stenhyllan.

Försörjningen här ute utgjordes av fiske, som gav mat och möjlighet att byta till sig potatis och mjöl.

Säsongsarbete hos bönderna kunde bidra till försörjningen.

Jonas dog 1868, hustrun Regina 1882 och Samuel 1887. Därefter stod stugan tom och förföll.

Restaureringen

Restaurering pågår

Efter besök av kursen ”Lär känna ditt Tjörn” den 6 oktober 1963 beslöt hembygdsföreningens styrelse att undersöka möjligheten att bygga upp stugan. Eskil Petersson i Brog uppmätte stugan och rekvirerade material.
Igångsättningen planerades till början av juli 1964 men det dåliga sommarvädret försenade starten. Den 21:a gjordes första försöket av Alvar Matsson, Folke Ahl och Carl-Olof Olausson. Arbetet gick trögt tills fram i augusti då vädret blev gynnsammare. Den 18:e påbörjades taket och den 29:e firades taklagsfest.
Deltagare i bygget var: Leif Olsson, Köleröd, Carl-Olof Olausson, Säby, Eskil Petersson, Brog, Folke Ahl, Hoga, Nils Vik, Sandbräcka, Alvar Matsson, Valsäng,
Osvald Hermansson, Gunneby, Sven-David Knutsson, Rävlanda, Olle Olausson, Kärrslätt, Henry Olausson, Brog och Hugo Karlsson, Hoga.

Arbetstiden till den 29 augusti var 160 timmar. Traktor utlånades av Hugo, Eskil och Olle. Osvald Olsson i Mölnefossa skänkte granspiror till resvirke. Natanael Niklasson i Brog, född på Säby ö, frågades till råds om byggdetaljer. Vi fick också ett kort från 10-talet av Hulda Blomgren, kusin till Natanael. Den 10 juli 1970 uppsattes innertak under ledning av Harry Hermansson, Valsäng. Samtidigt var det ett 25-tal medlemmar här ute som snickrade eller städade stränderna. Stugan minner om forna tider och dess förhållanden, men fungerar även som raststuga för vandrare på Säbyleden.