Hembygdsdräkter på 80-års festen

Fr.v. Claes Persson, Lisbeth Karlsson, Stellan Hermansson, Solveig Persson, Eva Ericsson, Kerstin Bjurstam, Laila Hjalmarsson, Margit Karlsson och Gert Ahlenhall

På vår åttioårs jubileumsfest i Kyrkans Hus den 9 november 2019 deltog ett hundratal medlemmar och bland dessa ovanstående i sina vackra folkdräkter.