Bildrepotage om ”Silla kommer” på Klädesholmen

En bildserie av Lars Langelid från Teatergruppens föreställning av
”Silla kommer, silla kommer” den 21 mars 2011 på Betel, Klädesholmen.

0614

Kjerstin Bjurstam och Stellan Hermansson

0641

Margit Karlsson

0631

Ingemar Kristensson och Estrid Nilsson

0647

Arne Adolfsson och Ragnar Karlsson

0617

Gunbritt Patriksson, Estrid Nilsson och Mona Axelsson

0650

Alla medverkande avtackas av Erland Berntsson

0652

Efter föreställningen samlades både publik och skådespelare vid kaffeborden.