Bildrepotage från valborgsfirandet 2012

Foto: Ragnar Karlsson

IMG_0511

Våren hälsas med välklingande körsång

IMG_0503

IMG_0512

En talrik publik hade infunnit sig

IMG_0520

Årets talare var en av Hembygdsföreningens mest engagerande medlem Kjell Eriksson. Han berättade om hur folket levde på Tjörn i tidigare generationer.

IMG_0530

IMG_0533

Kjell_0518

En kunnig och engagerad berättare Kjell Eriksson