Fotoföreläsning med kreativ makrofotograf

Lördag 18 mars kl 16
Fotograf Anna Ulmestrand visar bilder och berättar
Tjörns hembygdsmuseum, samlingslokalen
Fri entré, ta gärna med en vän.
Söndag 19 mars kl. 15.00
Berättardags
Friz Linder – en resa genom eld över vatten. Gert Linder visar bilder o berättar. Entré inkl. kaffe 50 kr (100 kr icke med.) Anmäl till Inga-Lill helst på ingalill.jansson@telia.com (eller 0733605248)

Tjörn-dialekten tjörbu

Förr i världen var dialekter ett vanligt inslag i olika delar av landet. Av olika anledningar, bl a ökad rörlighet bland befolkningen, har bruket av dialekter minskat rejält, så även på Tjörn. De barn som växer upp idag talar sällan den speciella dialekt som har funnits på Tjörn, den sk tjörbun.

Här nedan visas en film där Maja Lisa Nilsson och Kenneth Larsson samtalar om dialekten och hur den har förändrats genom tid samt dess olika variationer beroende på plats.