Föredrag: ”Människan och Naturen”

9 november Höstfest
Föreningens traditionella höstfest på Billströmska folkhögskolan, Tyft om Kulturlandskap och biologisk mångfald i Bohuslän, föredrag av museipedagog Jan Uddén, Uddevalla. Sång o musik av Johan Olofsson. Fika i matsalen.

”Människan och Naturen”

Vi får upplev  en bildresa genom Bohuslän om hur växter och djur anpassat sig till ett landskap som danats av människan och hennes husdjur och maskiner.