Äldredagen 2018

Foto: Ragnar Karlsson

Se filmklipp: 

Alla medhjälparna i Hembygdsföreningen fick en blomma av kommunen för sin insats.