Kållekärrsdagen 2014

Kållekärrsdagen blev en dag för hela familjen

De olika verksamheterna i Kållekärr var eniga om att något extra bör hända i Kållekärr även på hösten. Resultatet blev Kållekärrsdagen och en helt vanlig lördag förvandlades till en dag med aktiviteter både för stora och små plus fina erbjudanden i affärerna.  Tjörns Hembygdsförening var en av deltagarna i arrangemanget. Solveig Persson från Tjörns Hembygdsförening berättade om Stordalskvarnen  och Eva Andersson sålde litteratur.

Solveig Persson och Eva Andersson informerade om Stordalskvarnen och sålde böcker.

Solveig Persson och Eva Andersson informerade om Stordalskvarnen och sålde böcker.