Berättarcafe 20 oktober 2014

IMG_6506 _72

Gunbritt Patriksson berättar

IMG_6519_72

Deltagarna samtalade om äldre tiders sjukvård

IMG_6518 _72

Sexton personer deltog i berättarcaféet

IMG_6514_72

Utställning av äldre apoteksvaror

Foto: Ragnar Karlsson