Årsmöte 2014

Hölls lördagen 29 mars

Föreningens ordförande Eva Ericsson ledde årsmötet. Nästan hela styrelsen omvaldes. Ny ledamot blev Marion Johansson som invaldes i stället för Ann-Sofie Johansson som avsagt sig. Verksamhetsberättelsen föredrogs av Eva Eriksson. Kassör Eva Andersson kommenterade den ekonomiska redovisningen. Förenigen hade under verksamhetsåret gjort ett överskott  på 22 000:- kr Föreningen har nu 565 betalande medlemmar. Mötet fattade beslut om att inköpa grannfastigheten ”Hildegards hus” för 900.000:-

IMG_3511_567IMG_3510_567IMG_3505_567IMG_3504_567Foto: Ragnar Karlsson