Kjell Eriksson får kulturpris 2010

Tidnigsklipp ur StenungsundsPosten tisd 31 maj 2011
Text och bild Sven Lundstedt

Kjell kulturpris2011