Konstituerande styrelsemöte 2009

Konstituerande styrelsemöte 2009 den 11 maj 2009

Hembygdsföreningen hade den 11 maj sitt första sitt första styrelsemöte med den nya ordföranden Eva Ericsson, som nu efterträder Solveig Persson. Solveig avgick som ordförande vid årsmötet i april efter 15 förtjänstfulla år.
Vid styrelsemötet omvaldes Gudrun Ivarsson till  v.ordf., Stig Mattsson till sekreterare och Ulla Johansson till kassör.  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vid detta styrelsemöte behandlades dessutom bl.a. frågan om hur arbetet med registreringar av föremål och arkiv i fortsättningen skall bedrivas när nu föreningen har anskaffat modern datautrustning för denna hantering. Gert Alenhall kommer att t.v. vara samordnare och ansvarig för detta arbete. Vidare godkändes de ekonomiska ramarna för jubileumsboken som skall vara klar till den 5 juli. Vårt flitigt använda kök kommer nu äntligen att få en varmvattenberedare som beslutades på mötet. Nästa styrelsemöte fastlades till 1 juni.

Stig Mattsson