Hemsidan har städats

Det har städats en del på hemsidan och nya funktioner har kommit till. Förhoppningsvis kan ni nu hitta lite lättare men ändå känna igen er.

Vår meny har utökats med en kalender där ni kan se de olika evenemangen under respektive datum. Många sidor har fått flytta in under Arkiv eller Bildarkiv. Under meny-alternativet Om oss, finns nu uppdaterad kontaktinformation där det viktigaste är att Tjörns hembygdsförening nu har en egen mejladress tjornshembygd@gmail.com

Tjörn-dialekten tjörbu

Förr i världen var dialekter ett vanligt inslag i olika delar av landet. Av olika anledningar, bl a ökad rörlighet bland befolkningen, har bruket av dialekter minskat rejält, så även på Tjörn. De barn som växer upp idag talar sällan den speciella dialekt som har funnits på Tjörn, den sk tjörbun.

Här nedan visas en film där Maja Lisa Nilsson och Kenneth Larsson samtalar om dialekten och hur den har förändrats genom tid samt dess olika variationer beroende på plats.